INFORMARE

Tip:
Euroins
|
Dată:
2023-09-07

                                                                                            INFORMARE

 

Aducem la cunoștința asiguraților EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A. faptul că, din momentul primirii notificării de denunțare unilaterală a poliței de asigurare, partea care a denunțat contractul nu poate reveni asupra voinței sale, neexistând cadru legal pentru repunerea în valabilitate la o data ulterioară denunțării unilaterale.

Polița de asigurare se  consideră încetată la împlinirea termenului de preaviz de 20 zile, calculat de la data primirii notificării, indiferent de primirea sau nu a confirmării denunțării EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A. în acest interval.

Flowers

test