CITR a finalizat raportul privind cauzele falimentului Euroins

Tip:
CITR News
Euroins
|
Dată:
2024-04-05

București, 5 aprilie 2024: CITR Filiala București SPRL, lichidatorul judiciar al Euroins, a finalizat raportul privind cauzele falimentului Euroins și a identificat o serie de elemente de natură operațională și de gestionare a fondurilor care au dus la faliment.

”Întocmirea raportului privind cauzele reprezintă o etapă esențială în derularea procedurii de faliment. Pe de-o parte încheie etapa analizei istorice și contextuale asupra motivelor care au dus la faliment, pe de alta parte oferă cadrul procedural pentru dezbaterea acestora având ca scop protejarea în proporție cât mai mare a intereselor creditorilor.” a spus Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Din analiza indicatorilor, CITR a constatat că cea mai mare pondere pe clase de asigurări din portofoliul Euroins a deținut-o clasa de asigurări RCA (peste 95% în anul 2022), urmată de cea a garanțiilor (peste 1% în anul 2022) și asigurări pentru mijloace de transport terestru (0,97% în anul 2022).  Linia de business concentrată pe asigurări RCA aduce pierderi din perspectiva daunalității crescute, în timp ce alte societăți de asigurare înregistrează o medie a asigurărilor RCA de 54% în anul 2022.

Cauzele identificate în raport sunt:

 • Neîndeplinirea indicatorilor de solvabilitate:

Fondurile proprii de care societatea trebuia să dispună pentru acoperirea datoriilor potențiale către toți asigurații, reasiguratorii au fost insuficiente. La 30.09.2022 fondurile proprii necesare pentru acoperirea SCR erau în cuantum de 2.2 miliarde lei iar cele necesare pentru acoperirea MCR erau în cuantum de aproape 1.8 miliarde lei.

 • Rezervele de daune au fost sub nivelul adecvat pentru acoperirea potențialelor daune ale asiguraților, rezultat ce reiese și ca urmare a testelor specifice întocmite de Euroins. Ca urmare a inventarierii dosarelor de daună și a dosarelor de litigii privind daunele pretinse, lichidatorul judiciar a constatat o diferență de 1 miliard de lei între evidențele existente la data deschiderii procedurii de faliment și rezultatul inventarului, de la aproximativ 600 de milioane lei la 1,7 miliarde lei.
 • Neplata la timp a daunelor: a condus la creșterea exponențială a riscului de declanșare a procedurilor de executare silită, ceea ce a dus la diminuarea patrimoniului societății prin acumularea de cheltuieli suplimentare față de daunele de achitat. Doar sumele cu titlu de penalități sunt de peste 300 milioane de lei, la care se adaugă și cheltuielile de executare;
 • Lipsa demersurilor privind recuperarea creanțelor și împrumuturilor acordate.
 • Ineficiența recuperării creanțelor din regrese: la data de 31 decembrie 2022, conform evidențelor contabile ale societății, se regăseau sume nerecuperate în cuantum de 15,5 mil. lei. La acestea se adaugă sume nerecuperate din categoria debitori diverși de aproape 60 mil. lei;
 • Încheierea contractului cu EIG Re prin care au fost transferate din companie active financiare constând în titluri de valoare, creanțe de recuperat din reasigurări și disponibilități în conturi, în valoare totală de peste 1.5 miliarde lei, contract ce este înaintat spre analiza judecătorului sindic;
 • Pierderi rezultate din realizarea plasamentelor: pe perioada 2019-2023, CITR a centralizat valoarea acestora, care se ridică la suma 18,3 mil. lei;
 • Pierderi constante înregistrate la nivelul activității de asigurare, pe diferite clase de asigurări, acestea atingând maximul în anul 2022, când pentru RCA au fost înregistrate pierderi de 917.6 milioane lei.

Intre elementele care au dus deschiderea procedurii de faliment lichidatorul judiciar a identificat fapte care intră sub incidența articolului 268 din Legea Insolvenței pentru care judecătorul sindic poate dispune ca prejudiciul să fie suportat de membrii organelor de conducere și/ sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice altă persoană care a contribuit la starea de insolvență a debitorului prin săvârșirea uneia din faptele prevăzute expres de lege.

Scurt istoric:

La data de 09 iunie 2023, instanța a dispus deschiderea procedurii de faliment a EUROINS, iar CITR a fost numit lichidator judiciar. Conform mandatului legal, CITR gestionează lichidarea companiei prin următoarele demersuri: identificarea activului și pasivului companiei falimentare și recuperarea sumelor pe care compania este îndreptățită să le obțină pentru a le oferi mai departe creditorilor săi, fie angajați, păgubiți sau parteneri de afaceri. De asemenea, lichidatorul judiciar are responsabilitatea identificării cauzelor falimentului și, dacă este cazul, formularea unor acțiuni la judecătorul sindic de atragere a răspunderii persoanelor responsabile.

Etapele următoare ce vor fi derulate în cadrul procedurii de faliment al EUROINS de către lichidatorul judiciar vor consta în:

 • Finalizarea vânzării activelor rămase în patrimoniul societății;
 • Recuperarea creanțelor acesteia;
 • Reorezentarea societății în cele peste 25.000 de litigii în care aceasta este parte;
 • Investirea judecătorului sindic cu cererea de antrenare a răspunderii persoanelor ale căror fapte au dus la deschiderea procedurii de faliment.
Flowers

test