Servicii de Insolvenţă

Prin soluțiile adaptate fiecărui business, reușim să maximizăm patrimoniul societății debitoare. În prezent, gestionăm peste 400 de proiecte aflate în diverse faze ale procedurii de insolvență.

REORGANIZARE

Fază a procedurii de insolvență în care compania încearcă să se redreseze implementând planul de reorganizare, aprobat de creditori și confirmat de instanță.

Raportul 360*

 • Radiografie completă asupra companiei, prin care analizăm toate aspectele comerciale, financiare, de management și juridice. În cuprinsul acestuia, putem propune recomandări pentru echilibrarea companiei pe termen scurt.

Modelare financiară:

 • Analiza diverselor scenarii de restructurare, simularea și implicațiile acestora.
 

Planul de reorganizare:

 • Analiza cauzelor insolvenței și a șanselor de reorganizare, configurarea programului de plăți și a strategiei de reorganizare a companiei și negocieri cu creditorii în vederea aprobării planului.

Echilibrare activ-pasiv:

 • Echilibrarea companiei prin reducerea pasivului până la nivelul activului sau a posibilităților de generare de excedent din activitatea curentă.

Conversia datoriilor în acţiuni:

 • Serviciu prin care creditorii pot dobândi părți sociale sau acțiuni în cadrul companiei debitoare în contul datoriilor.

Vânzare de participaţii:

 • Valorificări active non-core
 • Valorificare activ și pasiv
 • Valorificarea unei afaceri în derulare

Transfer de afacere:

 • Serviciu de restructurare prin tranfer de acțiuni și preluarea companiei de un investitor.

Supraveghere şi raportare:

 • Monitorizarea realizării bugetului, a programului de plăți, în special și a planului de reorganizare, în general. Raportări către creditori cu propunerea soluțiilor de rectificare a măsurilor.

Dare in plată:

 • Serviciu aplicabil în restructurare sau faliment pentru transferul de active în contul datoriilor.

Negocieri cu creditorii;

Finanţarea în insolvenţă:

 • Obținerea de capital pentru activitatea curentă a companiei.

Divizarea:

 • Operațiunea prin care se separă partea funcțională a companiei de partea nesănătoasă a acesteia.

Fuziunea:

 • Operațiunea prin care se contopesc una sau mai multe companii, cu scopul redresării acestora.

FALIMENT

Fază a procedurii de insolvență în care se lichidează patrimoniul companiei, în vederea acoperirii pasivului acesteia.

Valorificări în bloc:

 • Vânzarea unor active care pot fi restartate ca afaceri funcționale.

Valorificari bucată cu bucată:

 • Vânzarea unor individuală a fiecărui activ din patrimoniul companiei, prin expunerea adecvată a acestora în piață.

Recuperări creanţe