Casa de Insolvență Transilvania contestă intrarea în faliment a Fortus SA Iași

Nu există comentarii

București, 25 iulie 2012 - Casa de Insolvență Transilvania SPRL, administrator judiciar al SC Fortul SA Iași, a depus recurs la sentința Tribunalului Sindic Târgu Mureș care a decis intrarea Fortus SA în faliment. Prin sentința dată în ședința din 22 iunie 2012, Instanța Tribunalului din Târgu Mureș a infirmat planul de reorganizare actualizat depus de administratorii judiciari și votat de Adunarea Generală a Creditorilor, care susține reorganizarea Fortus și continuarea activității.

Casa de Insolvență Transilvania consideră soluția Instanței mureșene surprinzătoare, iar argumentele ce au stat la baza acesteia în dezacord cu legea insolvenței. Planul nu poate fi nelegal ori împotriva ordinii publice, așa cum e motivată sentința, iar Instanța nu se poate pronunța pe viabilitatea lui.

Aspectele de legalitate ale planului propus de administratorii judiciari și aprobat de Adunarea Generală a Creditorilor fuseseră analizate și în cadrul analizei contestațiilor formulate de salariații disponibilizați și de MetalExportImport. Cum contestațiile au fost respinse, s-a constat implicit că planul este legal. În plus, aspectele de legalitate invocate de Instanța mureșeană se bazează pe alegerea pe care a făcut-o judecătorul sindic între un text legal explicit și o interpretare a acestuia, dând câștig interpretării în detrimentul evidenței.

Motivarea Instanței de nerespectare a ordinii publice este un argument ilegal. Instanța susține că se încalcă ordinea publică prin faptul că furnizorii față de care Fortus are calitatea de consumator captiv nu vor putea să-și recupereze contravaloarea serviciilor prestate, deși sunt obligați să își furnizeze serviciul în continuare. Argumentul Instanței este ilegal, în condițiile în care articolul 38 din Legea Insolvenței impune obligativitatea furnizării serviciilor. Prin urmare, respectarea unei norme legale nu poate fi calificată drept comportament în contradicție cu ordinea publică.

Nu în ultimul rând, Instanța respinge planul ca neviabil, fără a își baza afirmația pe o expertiză. Dacă judecătorul a avut dubii asupra eficienței planului, acesta trebuia analizat de către un expert, potrivit legii, iar judecătorul ar fi trebuit să se pronunțe în baza analizei efectuate de o persoană de specialitate. Cum această expertiză lipsește, instanța nu are calitatea să aprecieze oportunitatea planului, așa că votul Adunării Generale a Acționarilor rămâne garanția viabilității măsurilor cuprinse în planul de reorganizare.

Sperăm ca Instanța de recurs să constate nelegalitatea sentinței din 22 iunie și să o modifice confirmând planul de reorganizare aprobat de creditori.

Recursul, însă, este un demers de durată. Primul termen a fost stabilit pesntru finele lunii ianuarie 2013. Pentru a urgenta găsirea unei soluții pentru Fortus, Casa de Insolvență Transilvania a solicitat principalilor creditori (AVAS și ANAF) să demareze întâlniri comune în care să se găsească cele mai bune soluții pentru Fortus în această perioadă în care statutul juridic este din nou incert.

Casa de Insolvență Transilvania crede că singura șansă pentru Fortus SA în acest moment este găsirea unui investitor care să achiziționeze societatea ca întreg, urmând a investi sumele necesare pentru repornirea cel puțin partială a acestei platforme. Aceasta este și esența planului de reorganizare depus. Mai mult, există intenții în acest sens, însă administratorii judiciari nu le-au putut da curs din cauza fluctuațiilor procedurale și a dezacordurilor dintre creditori.

Despre Casa de Insolvență Transilvania

CASA DE INSOLVENȚĂ TRANSILVANIA este unul dintre cei mai importanți practicieni în insolvență din România și acționează ca liant între debitoare și ceilalți participanți în procedură. Cu o echipă de 90 de specialiști, 30 practicieni în insolvență și 12 echipe de lucru, Casa de Insolvență Transilvania a gestionat procedura insolvenței a peste 500 de societăți comerciale și este reprezentă la nivel național. Expertiza acoperă arii de activitate ca: agricultură, transport, industria farmaceutică, alimentară, a lemnului, a încălțămintei, producții ceramice, panificație, activități comerciale, extracţia și prelucrarea produselor petroliere, prelucrarea minereurilor neferoase, real estate.

Casa de Insolvență Transilvania este societatea corespondentă a societății civile de avocați Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen.