Companiile de stat s-ar putea privatiza cu succes prin reorganizare judiciară

Nu există comentarii

București, 16 mai 2012 – Reprezentanții Casei de Insolvență Transilvania, liderul pieței insolvenței din România, consideră că intervenția unui administrator judiciar în cazul companiilor de stat cu probleme ar duce la o reorganizare eficientă a activității, atragerea de investitori și privatizarea cu succes a acestora.

Pricipalele probleme cu care se confruntă companiile de stat aflate în dificultate țin de dezechilibrul între active și datorii (din care majoritatea istorice), de lipsa de lichidități pentru activitatea curentă care duc la pierderi operaționale constante, dar și de lacune de management. În acest context, reorganizarea judiciară asigură un managementul privat, iar puterile exorbitante conferite de lege administratorului judiciar înlesnesc măsurile de restructurare și eficientizare a activității și pot duce la privatizarea cu succes a companiilor de stat, astăzi supra-îndatorate.

„La finalul celei de-a cincea misiuni a Fondului Monetar Internațional în România, reprezentanții FMI atrăgeau atenția asupra unor probleme cu care se confruntă companiile de stat: creșterea arieratelor, întârzieri în privatizarea companiilor de stat și în implicarea managementului privat în conducerea acestora. Credem că soluțiile permise de lege în domeniul reorganizării judiciare pot duce la tratarea fenomenului de supra-îndatorare a companiilor de stat sub supravegherea unui administrator judiciar. Reorganizarea judiciară este un cadru instituțional care permite tratarea supraîndatorării prin eșalonare, reconversie sau chiar reducere a datoriilor. Pe de altă parte, prin atributele de menținere sau denunțare a oricăror contracte sau de renegociere a clauzelor acestora, de separare a nucleelor de activitate viabilă de cele care produc pierderi, de tratare suplă a problemelor sociale, se ajunge la eficientizarea activității companiilor de stat. Situația nu diferă de cazurile companiilor private. Și există deja în mediul privat cazuri de reorganizări de succes, care se pot extinde și în cazul companiilor de stat”, a declarat Vasile Godîncă-Herlea, CITR.

Privatizarea companiilor de stat în procedura insolvenței aduce o serie de avantaje pentru Stat. Un plan de reorganizare pune accent pe maximizarea averii și redresarea companiei, pe restructurarea internă a acesteia, duce la eliminarea activităţilor și activelor toxice, aduce măsuri de revigorare a producției, izolează şi repune pe profit părţile sănătoase, care au un impact direct de creștere a valorii participațiilor statului la aceste companii și implicit majorează șansele de reușită ale unui proces de privatizare.

Prin planul de reorganizare o companie este redată circuitului economic ca afacere viabilă!

Despre Casa de Insolvență Transilvania

CASA DE INSOLVENȚĂ TRANSILVANIA este unul dintre cei mai importanți practicieni în insolvență din România și acționează ca liant între debitoare și ceilalți participanți în procedură. Cu o echipă de 80 de specialiști, 15 practicieni în insolvență și 12 echipe de lucru, Casa de Insolvență Transilvania a gestionat procedura insolvenței a peste 400 de societăți comerciale și este reprezentă la nivel național. Expertiza acoperă arii de activitate ca: agricultură, transport, industria farmaceutică, alimentară, a lemnului, a încălțămintei, producții ceramice, panificație, activități comerciale, extracţia și prelucrarea produselor petroliere, prelucrarea minereurilor neferoase, real estate.

Casa de Insolvență Transilvania este societatea corespondentă a societății civile de avocați Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen.