Nou termen de judecată pentru aprobarea planului de reorganizare al FORTUS S.A. Iași

Nu există comentarii

București, 18 iunie 2012 – Marți, 19 iunie 2012 la Tribunalul Specializat Mureș se judecă un nou termen pentru aprobarea planului de reorganizare a FORTUS S.A. Iași. Administratorii judiciari ai companiei, Casa de Insolvenţă Transilvania (CITR) şi Sigma IPURL au depus planul de reorganizare actualizat încă de pe data de 7 martie 2012. Intrarea FORTUS S.A. Iași în reorganizare judiciară a fost amânată de mai multe ori și întârziată de numeroasele piedici puse confirmării unui plan de reorganizare de către MetalExportImport SA (creditor a cărui creanță reprezintă 0,0002% din suma totală înscrisă în tabelul definitiv al creanţelor Fortus SA, ce se cifrează la 216.744.089,49 lei.).

”Sperăm ca la acest termen să avem o decizie care să deblocheze procesul de reorganizare al FORTUS. Este important pentru evoluția companiei să avem o decizie favorabilă în acest sens”, a declarat Vasile Godîncă-Herlea, asociat coordonator al Casei de Insolvență Transilvania.

Dosarul FORTUS S.A. a fost strămutat la Tribunalului Specializat Mureș în septembrie 2009, timp în care au fost depuse aproximativ 15 cereri de recuzare a judecătorului sindic de către creditorul MetalExportImport SA. Toate cererile au fost respinse, însă soluționarea lor (care în unele cazuri a durat și o lună de zile), a cauzat tergiversarea procedurii de insolvență. Din cauza acestor întârzieri, abia în martie 2010 a fost aprobat tabelul preliminar al creanțelor, la doi ani după deschiderea procedurii de insolvență. Cererile de recuzare a judecătorului sindic au continuat să fie depuse de creditorul MetalExportImport SA chiar și după definitivarea tabelului de creamțe și depunerea planului de reorganizare de către administratorii judiciari. Astfel, planul de reorganizare a fost confirmat de către instanța de judecată în mai 2011, după 8 luni de la aprobarea acestuia de către creditori.

În urma casării hotărârii prin care a fost confirmat planul de reorganizare iniţial, administratorii judiciari au elaborat un plan de reorganizare actualizat ce a fost votat de 84,75% din creditorii înscrişi în tabelul definitiv al creanţelor, creditorul AVAS exprimându-şi votul condiţionat. Printr-un raport de activitate ulterior, administratorii judiciari au detaliat demersurile efectuate față de punctul de vedere al creditorului AVAS.

Totodată, în frecventele întâlniri avute cu reprezentanţii salariaţilor disponibilizaţi ai FORTUS S.A. Iași s-a ajuns la concluzia evidentă că intrarea companiei în faliment este în dezavantajul lor. Cu toate acestea, aproape la fiecare termen de judecată salariaţii disponibilizaţi formulează contestaţii sau cereri neîntemeiate. Care tergiversează și duc la amânări la fiecare termen. Tergiversarea aplicării unui plan de reorganizare nu poate rezulta într-un avantaj, însă poate împinge societatea în procedura de faliment.

După ce a fost respinsă ca nefondată contestaţia formulată de salariaţii disponibilizaţi la procesul – verbal prin care a fost aprobat planul de reorganizare, după ce a fost anulată contestaţia formulata de creditorul MetalExportImport SA faţă de acelaşi proces – verbal şi după respingerea ca nefondată a contestaţiei formulată de creditorul AVAS faţă de raportul de activitate întocmit de administratorii judiciari cu privire la detalierea planului de reorganizare, la termenul din data de 26 aprilie instanţa de judecată a avut posibilitatea să se pronunţe pe confirmarea ori infirmarea planului de reorganizare reactualizat aprobat. Cu toate acestea, nici la acest termen instanţa nu s-a pronunţat asupra planului. Creditorul MetalExportImport SA a solicitat acordarea unui nou termen pentru refacerea planului de reorganizare actualizat depus de administratorii judiciari, cerere respinsă de către instanţa de judecată, apoi a solicitat, pentru prima oară în acest dosar, stenografierea şedinţei de judecată. Instanţa a respins şi această cerere, dispunând înregistrarea cu mijloace audio. Deoarece Tribunalul Specializat Mureş nu deţine săli de judecată dotate cu dispozitive de înregistrare tehnice audio, a fost amânată din nou cauza pentru data de 24 mai.

Deși nici la acest nou termen nu erau evidente motivelor unei noi amânări, creditorul MetalExportImport SA a formulat două cereri de recuzare a judecătorului sindic, care au fost respinse ulterior, una dintre ele atrăgând creditorului o amendă judiciară de 700 lei pentru formularea cu rea credinţă a cererii de recuzare. Următorul termen de judecată a fost stabilit de către instanţa de judecată pentru data de 19 iunie.

Despre Casa de Insolvență Transilvania

CASA DE INSOLVENȚĂ TRANSILVANIA, liderul pietei de insolventa din Romania, acționează ca liant între debitoare și ceilalți participanți în procedură. Cu o echipă de 80 de specialiști, 15 practicieni în insolvență și 12 echipe de lucru, Casa de Insolvență Transilvania a gestionat procedura insolvenței a peste 400 de societăți comerciale și este reprezentă la nivel național. Expertiza acoperă arii de activitate ca: agricultură, transport, industria farmaceutică, alimentară, a lemnului, a încălțămintei, producții ceramice, panificație, activități comerciale, extracţia și prelucrarea produselor petroliere, prelucrarea minereurilor neferoase, real estate.

Casa de Insolvență Transilvania este societatea corespondentă a societății civile de avocați Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen.