Analist Financiar Filiala Cluj

Cerinţe:

- stăpânirea instrumentelor de control financiar: buget de venituri și cheltuieli, fluxuri de numerar, indicatori ai echilibrului patrimonial
- cunoștinte operare PC (excel-nivel avansat)
- persoană inovativă/creativă
- abilitate de comunicare și organizare în cadrul unei echipe
- capacitate de sinteză
- limbă straină cunoscută: minim engleză
- persoană orientată spre rezolvarea problemelor

Responsabilităţi:

- participă la adunarea creditorilor împreună cu managerul de caz
- propune strategia de adoptat pentru: activitatea societăților în perioada de observație; implementarea măsurilor privind reorganizarea/redresarea societății
- elaboreaza planul de reorganizare al societăților unde este cazul
- întocmește secțiunea economico-financiară a rapoartelor referitoare la insolvență, a planurilor de reorganizare și a rapoartelor financiare
- supraveghează activitatea curentă a debitoarelor
- propune soluții de imbunatațire a activitatii si de soluționare a problemelor constatate din punct de vedere economic

Datele dvs. vor fi tratate ca fiind confidentiale. Acordul dvs. poate fi retras in orice moment printr-o solicitare la protectia.datelor@citr.ro. Legalitatea prelucrarii datelor dvs. inainte de retragerea consimtamantului ramane neafectata. Pentru toate detaliile referitoare la stocarea, prelucrarea si stergerea datelor, precum si drepturile dvs, privind utilizarea datelor personale, consultati “Politica de confidentialitate” disponibilia aici